Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawierciu jest jednostką organizacyjną Gminy Zawiercie, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

 

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

 

Organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie z siedzibą w Zawierciu, ul. Leśna 2.

       Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Szkoła Podstawowa działa na podstawie aktów prawnych:

 

1.      Uchwała nr XXXVII/330/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Zawiercie do nowego ustroju szkolnego;

2.      Akt założycielski – Uchwała Rady Miasta z dnia 28 lutego 2017 r.;

3.      Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915.);

4.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);

5.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245, z 2019 r. poz. 1287);

6.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r.poz. 1762);

7.      Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;

8.      Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490.);

9.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

10.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270);

11.  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r.poz. 1359);

12.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, 1491,2052);

13.  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z 2021 r. poz. 1834.).

TytułTypRozmiarDodany przez
Statut Szkołypdf945.20 KBGrzegorz Franelak
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
sobota, 12 maj 2018 11:59 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 maj 2018 12:05 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 28 czerwiec 2019 11:36 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 luty 2022 22:22 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 luty 2022 13:01 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 20 wrzesień 2022 09:00 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 06 luty 2023 23:12 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 luty 2023 08:04 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 16 maj 2023 10:34 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
niedziela, 24 wrzesień 2023 21:08 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 11 styczeń 2024 07:00 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
niedziela, 03 marzec 2024 18:40 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 kwiecień 2024 23:08 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 maj 2024 15:15 Grzegorz Franelak Porównaj