1.      Ewidencja składników majątku

2.      Ewidencja akt osobowych

3.      Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

4.      Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

5.      Ewidencja dokumentacji szkolnej

6.      Księga zastępstw

7.      Księga zarządzeń wewnętrznych

8.      Księga ewidencji dzieci

9.      Księga uczniów

10.  Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych

11.  Rejestr korespondencji

12.  Archiwum dokumentacji szkoły

 

Informacje dotyczące sposobu i zasad udostępniania danych w nich zawartych do uzyskania w sekretariacie szkoły.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 luty 2022 18:36 Grzegorz Franelak