Dyrektor Szkoły – mgr Katarzyna Męcik

Wicedyrektor Szkoły – mgr Paulina Gajda

tel: 32 67 24 383

Oświadczenie majątkowe znajdziesz na stronie http://www.zawiercie.bip.net.pl/

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.

Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz Statut placówki.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 12 maj 2018 12:03 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 wrzesień 2021 18:38 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 wrzesień 2022 21:35 Grzegorz Franelak Porównaj